esittely palvelut
yhteystiedot julkaisut

Julkaisut

Katso julkaisuluettelo tästä.


Uusimmat julkaisut

Mäkinen L, Suvanto A & Ukkola S (2017). Eetu, Iitu ja kertomattomat tarinat. Lasten kerrontataitoja kehittävä satukirja. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Loukusa S & Mäkinen L (2017). ESDM-menetelmä pienten autismikirjon lasten kuntoutukseen, Autismi, 1, 46–47.

Loukusa S & Mäkinen L (2016). Vuorovaikutuksen ja pragmaattisten taitojen tukeminen: Esittelyssä kolme näyttöön perustuvaa kuntoutusmenetelmää. Puheterapeutti, 2, 10–12.

Mäkinen L, Loukusa S & Kunnari S (2016). Kuvasarjakerronnan ja kielellisen työmuistin välinen yhteys tyypillisesti kehittyneillä lapsilla ja lapsilla, joilla on kielellinen erityisvaikeus. Puhe ja Kieli. 1, 33–44.