esittely palvelut
yhteystiedot julkaisut

Palvelut

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jota voi antaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) laillistama puheterapeutti. Puheterapeutin toimenkuvaan kuuluu aikuisten ja lasten puheen, kielen, kommunikaation ja vuorovaikutuksen arviointi, tutkiminen ja kuntouttaminen sekä asiakkaan lähipiirin ohjaus.

Puheterapiaan voi hakeutua tai sitä voidaan suositella esimerkiksi seuraavista syistä:

- artikulaatiovirheet
- puheen ja kielen kehityksen viivästyminen
- kielellinen erityisvaikeus
- autismikirjon häiriö
- laaja-alaiset oppimisvaikeudet tai kehitysvamma
- lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet
- afasia

Sanataide

Olen mukana Oulun kaupungin Valveen sanataidekoulun Lumo-sanataideohjaajakoulutuksessa. Tulevaisuudessa tulen tarjoamaan myös lasten sanataiteeseen liittyviä palveluja. Seuraathan ilmoittelua!

Tutkimus ja koulutus

Väitöstutkimuksen valmistumisen jälkeen olen jatkanut tutkimustyötä. Tutkimusaiheeni käsittelevät kerrontataitojen kehittymistä ja arviointia sekä kerronnan piirteitä kielellisessä erityisvaikeudessa ja autismikirjossa. Teen tiivistä yhteistyötä Oulun yliopiston lapsenkielen tutkimuskeskuksen kanssa.

Luennoin ja koulutan mielelläni tutkimusaiheistani. Kysy halutessasi rohkeasti lisää!